IV Neurobiologiczna Konferencja Naukowa Neurobiologiczne uwarunkowania diagnozy i terapii.

dni
godzin
minut
sekund

pozostało do rozpoczęcia konferecji

Wprowadzenie

To już IV edycja Neurobiologicznej Konferencji Naukowej. Poprzednie odbyły się w 2014, 2015 i 2016 roku. Były to konferencje z udziałem zagranicznych i polskich wybitnych naukowców m.in. Manfreda Spitzera i Jerzego Vetulaniego.

Celem kolejnej już konferencji organizowanej przez Katedrę Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jest spotkanie badaczy z różnych środowisk: logopedów, terapeutów, lekarzy, rehabilitantów oraz nauczycieli i dyskusja nad najistotniejszymi kwestiami współczesnego diagnozowania, stymulacji i terapii dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Powinna to być okazja do ukazania wspólnych obszarów badań, spojrzenia na zagadnienia związane z rozwojem normatywnym, zakłóconym i zaburzonym z różnych perspektyw oraz przekazanie szerokiej wiedzy na temat diagnozy i terapii w aspekcie neurobiologicznym.

Współczesna wiedza czerpana z neuronauk staje się podstawą oddziaływań terapeutycznych. Wyniki najnowszych badań warunkują techniki dobierane adekwatnie do potrzeb pacjenta, są związane zarówno z występującym u niego zaburzeniem, jak i specyficznymi w indywidualnym przypadku potrzebami, muszą zatem być oparte na wnikliwej wieloaspektowej diagnozie.

Logopedia jest nauką interdyscyplinarną, w trosce o wysoki poziom terapii, konieczne jest dotarcie z najnowszą wiedzą z poszczególnych dziedzin do szerokiego grona odbiorców. Umożliwi to wnikliwą diagnozę  i bardzo precyzyjne programowanie terapii.

W związku z wzrastającą liczbą osób dotkniętych zaburzeniami, zaproponowany temat konferencji powinien stać się tematem wywoławczym dla prezentacji dociekań badaczy wielu dyscyplin naukowych, m.in. medycyny, językoznawstwa, psychologii i logopedii.

Ze względu na dobro osób dotkniętych zaburzeniami, należy zwrócić uwagę na badania związane z neuroplastycznością, czyli zmiany reprezentacji korowych mózgu na skutek oddziaływań środowiskowych, propagować wiedzę na temat jej mechanizmów, rangi i odpowiedzialności  terapeuty.

Zapraszamy do wspólnych rozważań w ramach następujących kręgów tematycznych:

  1. Mózg a język – neurobiologiczne uwarunkowania mowy
  2. Dwu- i wielojęzyczność a poznawanie świata
  3. Norma a zakłócenie/zaburzenie rozwoju
  4. Metody komunikacji zastępczej w sytuacji utraty możliwości porozumiewania się werbalnego
  5. Zaburzenia komunikowania się u pacjentów po incydentach neurologicznych
  6. Diagnoza i terapia zaburzeń językowych i poznawczych
  7. Medyczne uwarunkowania diagnozy i terapii
  8. Dziecko przedwcześnie urodzone wyzwaniem dla medycyny, psychologii, logopedii
  9. Najnowsze badania dotyczące gerontologopedii
  10. Inne tematy

Podane zagadnienia mają jedynie wskazać ogólny zakres tematyki Konferencji. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy zainteresowani są pogłębianiem wiedzy neurobiologicznej i śledzeniem jej wykorzystania w diagnozie i terapii.

ORGANIZATORZY

Client

Partnerzy

Client Client

Patronat

Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i Centrum Metody Krakowskiej.

Client

Patronat medialny

Client

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 id="34" title="Formularz kontaktowy"]

Aktualności

Zapraszamy na konferencję,
który odbędzie się

15 listopada – 16 listopada 2019 w Krakowie!